ΡΑΦΙΑ CANTILEVER

  

Κατάλληλα για αποθήκευση αντικειμένων με μεγάλο μήκος ή ακανόνιστου σχήματος όπως:

  • Σωλήνες μεταλλικές ή πλαστικές.
  • Προφίλ αλουμινίου ή σιδήρου.
  • Ξυλεία.
  • Στροφεία καλωδίων.
  • Και διάφορα άλλα.

Δημιουργούνται συστοιχίες ραφιών μονής ή διπλής όψης που αποτελούνται από κάθετους ορθοστάτες και οριζόντιους βραχίονες.

Πρόκειται για αρθρωτό σύστημα (modular) όπου οι βραχίονες τοποθετούνται στο επιθυμητό ύψος χωρίς τη χρήση εργαλείων.

Το σύστημα συμπληρώνεται με πινακίδες σήμανσης και διάφορα εξαρτήματα όπως δάπεδα (μεταλλικά ή από ξύλο), πύρους ασφαλείας, προστατευτικά ορθοστατών κτλ.