Αρχική ΠΡΟΙΟΝΤΑΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΠΑΛΕΤΕΣΠΑΛΕΤΕΣ ΛΟΙΠΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΠΑΛΕΤΕΣ ΛΟΙΠΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ

Εκτός από τις συνηθισμένες κατηγορίες παλετών , η ΣΕΦΕΡ ΕΛΛΑΣ διαθέτει και μπορεί να σας προφέρει λύσεις από μια ευρύτερη γκάμα διατάσεων και λοιπών χαρακτηριστικών, πάντα με γνώμονά την ποιότητα και την μεγιστοποίηση της κάλυψης των αναγκών σας.