ΚΙΒΩΤΙΑ

Κάθε κιβώτιο θα πρέπει να είναι σχεδιασμένο κατάλληλα για τις ιδιαιτερότητες του προϊόντος που εξυπηρετεί. Η ΣΕΦΕΡ ΕΛΛΑΣ έχει δημιουργήσει πολλές κατηγορίες από κιβώτια που ταιριάζουν σε όλα τα είδη των προϊόντων όπως: μηχανολογικά υλικά, υφάσματα, ηλεκτρονικά εξαρτήματα, πλακέτες, κρέας, ψάρια, βιβλία, φάρμακα, χημικές ουσίες, επικίνδυνες ουσίες κ.λ.π.. Η ΣΕΦΕΡ ΕΛΛΑΣ προσφέρει πάνω από 2.000 διαφορετικά κιβώτια ανάλογα την χρήση και εφαρμογή αυτών σε διαφορετικά μεγέθη, χρώματα και υλικό παραγωγής. Όλες αυτές οι εξελίξεις προέκυψαν απο τις αμέτρητες εφαρμογές στην πράξη. Τα κιβώτια της ΣΕΦΕΡ ΕΛΛΑΣ μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην προετοιμασία της παραγωγής, στην αποθήκευση, στην διακίνηση και την ενδοεταιρική και εξωτερική μεταφορά προϊ'οντων και αγαθών.

Η φιλοσοφία μας: αποθήκευση με εξοικονόμηση χώρου, συμπιεσμένη και τακτοποιημένη διάθεση, μετακίνηση εξοικονομώντας κόπο, χρόνο και κόστος φυσικα. Επωφεληθείτε απο την τεχνογνωσία της ΣΕΦΕΡ ΕΛΛΑΣ , γνωρίζουμε τα κιβώτια καλύτερα απο τον καθένα!