Αρχική Η ΕΤΑΙΡΙΑΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Η εταιρεία μας στη μακρόχρονη πορεία της στην ελληνική αγορά παρουσιάζει διαρκή ανάπτυξη των εργασιών της. Η ποιότητα των προϊόντων της και το υψηλό επίπεδο των υπηρεσιών της, τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον δημόσιο τομέα, αποτελούν την καλύτερη σύσταση. Η εταιρία μας διαθέτει έμπειρο και καταρτισμένο προσωπικό καθώς και τα μέσα, όπου μπορεί να επισκεφθεί τους χώρους σας, ώστε να προτείνει (χωρίς επιβάρυνση) τις βέλτιστες λύσεις για την οργάνωση τους όπως:

  • Εκπόνηση μελέτης για τη μείωση του λειτουργικού κόστους.
  • Διαχείρισης για εργονομία και ασφάλεια με την καταλληλότερη επιλογή αποθηκευτικού συστήματος και μηχανημάτων ή μέσων διακίνησης.
  • Τελικό layout.
  • Σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών.
  • Προϋπολογισμό έργου.

Επίσης είμαστε στη διάθεση σας να υποβάλλουμε αναλυτική τεχνική και οικονομική προσφορά για την εφαρμογή των παραπάνω. Η εγκατάσταση των συστημάτων πραγματοποιείται από εξειδικευμένα συνεργεία μας όπου διαθέτουν τα κατάλληλα μηχανήματα και εργαλεία. Ειδικό τμήμα της εταιρείας φροντίζει για την εξυπηρέτηση μετά την πώληση τόσο σε υπηρεσίες όσο και σε ανταλλακτικά.