Αρχική MenuΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

 

Διεθνείς οργανισμοί και ινστιτούτα διαρκώς ελέγχουν και αξιολογούν τα προσφερόμενα προϊόντα και τις διαδικασίες παραγωγής τους ώστε να διασφαλίζεται η ποιότητα και η ασφάλεια χρήσης τους για ανθρώπους και υλικά. Τα συστήματα που παρέχει και προμηθεύει η ΣΕΦΕΡ ΕΛΛΑΣ πιστοποιούνται για την ασφαλή χρήση (σήμανση GS) από LGA Equipment Safety Testing Institute σύμφωνα με BGR 234 (ex ZH 1/428) και RAL-RG 614 . Επίσης έλεγχοι και δοκιμές (σύμφωνα με UNI standards) πιστοποιούνται από αναγνωρισμένα ινστιτούτα όπως CATAS.

 

Επιπλέον η εταιρια μας είναι πιστοποιημενη κατά ISO 9001,ISO 14001, ISO/IEC 27001 & ISO 45001